عالیان ارتباط

  • پشتیبانی شبکه
  • اجرای دیتاسنتر
  • طراحی سایت
  • سرور اختصاصی
  • امنیت و راهکارها

مجازی سازی سرورهای شبکه

مجازی سازی چیست ؟

مجازی سازی در واقع استفاده از منابع فیزیکی یک سرور برای چندین سرور مجازی است که هر کدام از سرورهای مجازی میتوانند یک یا چند سرویس را از سرویسهای شبکه ارائه دهند. در حال حاضر در اکثر سازمانها و شرکتها از سرویسهای شبکه از جمله اکتیودایرکتوری ، DNS ، DHCP ، WSUS و … استفاده میشود حال اگر بخواهیم تمام این سرویسها را در یک سرور بکارگیری کنیم ، ممکن است با کندی شدید سرور یا حتی قطعی و عدم کارکرد صحیح سرویسها مواجه شویم ، همچنین در صورتیکه بخواهیم یک سرویس را غیرفعال کنیم لازم است تا کل سرور را از مدار خارج کنیم ، ممکن است فکر کنید میتوانیم برای هر یک از سرویس ها یک سرور فیزیکی جداگانه خریداری کنیم ، این راهکار نیز وجود دارد ولی بسیار هزینه بر است و به بودجه سنگینی نیاز دارد ، لذا بهترین راهکار استفاده از مجازی سازی است که میتواند از منابع به صورت بهینه استفاده کند و علاوه بر کاهش هزینه در خرید سخت افزار به کاهش ابعاد فضای مورد نیاز برای نگهداری اعم از رک و اتاق سرور نیز موثر خواهد بود. مجازی سازی میتواند در کاهش هزینه پشتیبانی ، هزینه انرژی مصرفی جهت سرورها و تجهیزات خنک کننده بسیار موثر باشد.

 

خدمات مجازی سازی سرور

با توجه به شرایط اقتصادی و گرانی سرور فیزیکی ، لازم است تا از فرآیندی تحت عنوان مجازی سازی سرور استفاده کنیم ، در این حالت یک سرور فیزیکی با استفاده از سرویس ESXi قابلیت تبدیل شدن به چندین سرور را بر اساس منابع فیزیکی در دسترس خواهد داشت و به این صورت میتوان از یک سرور فیزیکی برای ارائه چندین سرویس استفاده نمود. خدمات مجازی سازی سرور باعث افزایش کارایی سرور و بهینه نمودن هزینه های سازمان خواهد شد. علاوه بر موارد فوق مجازی سازی سرور باعث کاهش فضای فیزیکی مورد نیاز ، کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینه های ارتقاء و یا خرید سخت‌افزار خواهد شد.